Treasury là gì

Quỹ ngân quỹ là chức năng trong ngân hàng xử lý tiền mặt và các tài sản khác của một công ty. Nó bao gồm các hoạt động thu, giải ngân, tập trung, đầu tư và tài trợ. Ở các công ty lớn hơn, nó cũng có thể bao gồm quản lý rủi ro tài chính.

Có một số nhóm ngân quỹ khác nhau trong các ngân hàng. Một số trong số họ, chẳng hạn như bàn ngoại hối, chịu trách nhiệm quản lý thanh khoản tiền tệ của doanh nghiệp. Những tổ chức khác, chẳng hạn như thị trường vốn hoặc bàn chứng khoán, xử lý danh mục đầu tư chứng khoán của công ty.

Do đó, thủ quỹ phải có khả năng xác định và đo lường các loại rủi ro ngoại hối khác nhau. Rất may, có rất nhiều công cụ giúp họ giải quyết những thách thức đó một cách hiệu quả.

Đầu tiên, có rủi ro kinh tế khi giao dịch bằng nhiều loại tiền tệ. Điều này là do những thay đổi về tỷ giá hối đoái có thể có tác động đáng kể đến dòng tiền vào ròng của một công ty.

Điều này đặc biệt đúng nếu một công ty có một tỷ lệ lớn tổng tài sản và nợ phải trả bằng một hoặc nhiều nhiều ngoại tệ hơn. Điều đó có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào về giá trị của những tài sản đó đều có thể có tác động tiêu cực đáng kể đến lợi nhuận cũng như khả năng cạnh tranh của công ty.

Một rủi ro quan trọng khác là rủi ro giao dịch, liên quan đến những biến động của tỷ giá hối đoái giữa thời gian tiền được nhận và khi chúng được trao đổi. Điều này có thể tạo ra rủi ro tài chính lớn cho các doanh nghiệp, doanh nghiệp phải có khả năng giám sát chặt chẽ.

Có một số công cụ quản lý có thể được triển khai để quản lý hiệu quả rủi ro ngoại hối, bao gồm hợp đồng hối đoái kỳ hạn và ngoại tệ tùy chọn treasury là gì. Các tùy chọn này cho phép các tổ chức chốt một tỷ lệ đã thỏa thuận trong một khoảng thời gian cố định, giúp họ chắc chắn hơn về số tiền họ sẽ thanh toán như một phần của bất kỳ giao dịch nhất định nào.

Tuy nhiên, đây không nhất thiết là những tùy chọn phù hợp nhất giải pháp cho tất cả các công ty – đặc biệt là những công ty sẵn sàng chấp nhận rủi ro ngoại hối ở mức độ cao hơn. Nhược điểm là các loại thỏa thuận này thường yêu cầu phí bảo hiểm cao để đảm bảo.

Điều quan trọng cần nhớ là mức độ chấp nhận rủi ro và khả năng chịu đựng biến động ngoại hối của một công ty sẽ quyết định mức độ công ty đó có thể vượt qua những thay đổi trên thị trường mà không cần chịu tổn thất nghiêm trọng. Do đó, điều quan trọng là phải xác định các giải pháp quản lý ngoại hối phù hợp nhất cho tình huống riêng của nó.